Jogi Nyilatkozat

Kedves látógató! 

A Pszihogenetika honlapon, facebook oldalon és facebook tanulócsoportban felhasznált és bemutatott információk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és semmilyen körülmények között nem értelmezhetőek orvosi diagnózisnak, kezelésnek, javallatnak, azokat minden felhasználó saját felelősségére alkalmazza. Az oldalon bemutatott és a személyes konzultációkon használt módszertanok nem pszichoterápiás és orvosi tevékenységek és nem helyettesítik semmilyen formában az akadémikus orvoslást és a hivatalosan elismert tudományos irányvonalakat. Mindenki a saját felelősségére alkalmazhatja a saját életében az átadott információkat a fogadott vagy kirendelt orvosa, klinikai szakpszichológusa vagy pszichiátere egyetértésével és jóváhagyásával.  

Az oldal üzemeltetője minden tőle elvárhatót megtesz a honlap szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal a honlapon megjelent tartalom, elhelyezett anyagok és információi félreértelmezéséért, teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért, pontosságáért és időszerűségéért, hibáiért, legyenek, azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap hiányosságaiért, elavulásáért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem vállal az üzemeltető felelősséget a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért. Felhasználóink a saját érdekükben, más forrásból is győződjenek meg az olvasottak helyt állóságáról és konkrét lépéseik megtétele előtt mindenképpen konzultáljanak kezelő orvosukkal.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a honlap használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel. Az üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap következtében megsérül, azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal-vagy rendszerhibájából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését az üzemeltető kizárja. 

Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

Az üzemeltető nem felelős a külső, link útján elérhető hivatkozások és oldalak tartalmáért. A honlapon található külső hivatkozások (a pszichogenetika.hu-tól eltérő tartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az üzemeltető törli vagy módosítja. 

A honlapon elhelyezett, szerző által jegyzett írásokban kifejtett nézetek, vélemények a szerző saját nézeteit, véleményét tükrözik és azok nem szükségszerűen esnek egybe az üzemeltető tárgyra vonatkozó véleményével, nézeteivel. A honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztató tartalma tekintetében az üzemeltető minden felelősséget kizár. Az üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások, illetve a felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indoklás nélküli törlésére.

Jelen “Jogi Nyilatkozatot” a honlap látogatásával automatikusan elfogadja.

A Jogi Nyilatkozat hatálya kiterjed a www.pszichogenetika.hu, valamint az aldomainekre, a domainek aloldalaira, és ezeken az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, szellemi termékekre.

A jelen Jogi Nyilatkozat érvényes 2016. Január 11-től visszavonásig.

Szerzői jog

A http://www.pszichogenetika.hu, domain (továbbiakban: Honlap) és az alatta található információk, adatok és megoldások Babarik Péter (továbbiakban: Szerző) szellemi tulajdona, kivéve az oldalon közétett más forrásokból származó, hivatkozásokkal és forrásfeltüntetéssel megosztott tartalmak, és így a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogvédelemben részesülnek, különös tekintettel a következők: a honlap szövege, szófordulatai, címsorai, letölthető cikkei és dokumentumai, blog bejegyzései, grafikák, szimbólumok, megoldások, média és egyéb anyagok (továbbiakban: Szellemi termékek).

A Honlap és a Szellemi termékek tartalmát idézni egészben vagy részletekben, kivéve az oldalon közétett más forrásokból származó, hivatkozásokkal és forrásfeltüntetéssel megosztott tartalmak, kizárólag az Üzemeltető írásos beleegyezésével engedélyezett.

A Honlap és a Szellemi termékek nem módosíthatók, valamint nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más származékos szellemi termék, illetve más szellemi termékkel nem kapcsolhatók össze.

A Honlap tartalma és a Szellemi termékek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

Ha máshol megjelenne egy cikkünk, tanulmányunk, egyéb szellemi termékünk egészben vagy részletekben, kivéve az oldalon közétett más forrásokból származó, hivatkozásokkal és forrásfeltüntetéssel megosztott tartalmak, minden esetben előzetes egyeztetés szükséges, melynek során áttekintjük a publikáció előtt a szerkesztett anyagot.

Minden esetben szükséges megjelentetni a forrást az alábbi formában:

“Forrás: Szerző Neve/Cég neve/Domain címe”

Az engedélyezés nem automatikus, minden esetben az Üzemeltető írásos engedélye szükséges. Fenntartjuk az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után is.

Jogosulatlan felhasználása esetén jogaink védelmében, és a jogsértés megállapítása céljából bírósági és/vagy hatósági eljárást kezdeményezünk. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokiratnak minősül. A forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, a szerző írásbeli hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 100.000,-Ft másolt, felhasznált oldalanként.

A Szerző és az Üzemeltető a Honlap és a Szellemi termékek használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Változtatás joga

A Szerző és az Üzemeltető fenntartja magának a weboldalakon és a Szellemi termékekben található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Ennek értelmében nem garantált a Honlap és a Szellemi termékek és azon megtalálható adatok és információk naprakészsége, aktualitása, így nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Szellemi termékek relevánsak lennének, viszont a Szerző a legjobb tudásának megfelelően törekszik rá, hogy naprakész adatok és információk szerepeljenek azokban.

Biztonság

Üzemeltető elkötelezett az ügyfelek és a Honlap látogatók információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a tőlünk telhető legmagasabb fokon, megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Üzemeltető tájékoztatja a látogatókat és ügyfeleit, hogy a Honlap több pontján történik információgyűjtés. A Honlap meghatározott részeihez való hozzáférés az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött.

Üzemeltető nem adja el, nem adja bérbe az ügyfeleire és látogatóira vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Üzemeltetőt az Ön által a szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Üzemeltető kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait (pl. név, e-mail cím, telefonszám) amennyiben Ön megadta azokat. A tulajdonos kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait – elsősorban e-mail címét, nevét és telefonszámát – rendelkezésünkre bocsátotta, úgy kapcsolatba léphetünk Önnel telefonos vagy más elektronikus hírközlési úton. Amennyiben adatait véglegesen szeretné töröltetni adatbázisunkból, a Kapcsolat elnevezésű aloldalon keresztül az Impresszumban megadott e-mail címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak végleges törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

A weboldalainkon megosztott linkek, amelyek más domain oldalra mutatnak és navigálhatják az olvasót, az Üzemeltető nem felelős azon weboldalak tartalmáért, továbbá a más domain és weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Regisztráció, Feliratkozás, Leiratkozás, Hírközlés

Regisztrációnak és Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja, amely minden esetben önkéntes. A honlapon kezdeményezett regisztráció vagy feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A feliratkozás dupla megerősítéses (úgynevezett kettős opt-in) rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a látogató, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk, és nem kezeljük.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím céges, üzleti használatú és kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármely Regisztrációt és Feliratkozást visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Honlapon található bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyúttal a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan.

Minden hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja az adott hírlevelet és további kézbesítést.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben, mivel ezek csak egyszeri üzenetek.

A teljes adatbázisból való törlést a regisztrációkor megadott e-mail címről küldött üzenetben vagy a regisztrációkor megadott telefonszámról indított hívással tudjuk csak elfogadni